เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ และสำนักบริการวิชาการและจัดหาราย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดำเนินการจัดกิจกรรมให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “พ่อ” ฮีโร่คนแรกของลูกชาย และ ความรักครั้งแรกของลูกสาว ซึ่งได้เชิญคุณเบสท์ (คุณอรพิมพ์ รักษาผล) นักพูดล่าความกตัญญู ผู้ทุ่มเทชีวิตปลุกสำนึกกตัญญูต่อพ่อแม่ มาร่วมบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารฑีปังกรรัศมี