เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 เวลาประมาณ 13.00 น.เป็นต้นไป สมาชิกสานรักและกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดกำแพงเพชร
ขอเข้ารับบริการและพัฒนาเทคนิคการนำเสนอด้วยพาวเวอร์พอยและการจัดแสดงสินค้า จากสาขาวิชา การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
โดยมีอาจารย์ชูเกียรติ เนื้อไม้.เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร