เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชจากสมเด็จพระเทพฯ ในการประกวดแข่งขัน The Super Farmer ที่ได้รับการสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาจากสาขาวิชาการตลาด  #sanrakstore #แปลงนาสะอาด #ข้าวทับทิมชุมแพ #สานรักปลูกรักษ์ด้วยชุมชน #เด็กการตลาด