วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมงานนิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 15 “เปิดประตูสู่อาชีพในฝัน” เพื่อแนะนำแนวทางการศึกษาต่อ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนภายในคณะ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 700 คน ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร