ชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมให้งบประมาณสนับสนุนการแข่งกีฬา โดยคุณไพรัตน์ ลี้พิทักษ์พงษ์ รองประธานคณะกรรมการศิษย์เก่า เป็นตัวแทนในการมอบงบประมาณสนับสนุนในครั้งนี้ ณ บริเวณสนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร