ชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ Major Cineplex ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดูหนังฟรี เรื่อง มิสเตอร์เฮิร์สมือวางอันดับเจ็บ ในวันที่ 24 มกราคม 2560 รอบ 17.00 น. ณ โรงภาพยนต์ที่ 1 Major Cineplex สามารถลงชื่อเข้าชมภาพยนต์ ได้ที่: เต๊นท์คณะวิทยาการจัดการ ในงานนิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2560 จำกัดจำนวน 230 ที่นั่งเท่านั้น