เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ ได้สนับสนุนน้ำดื่มและเครื่องดื่มให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาในการแข่งกีฬา