เมื่อวันที่16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป นายสุวัฒน์ ตรีบุพชาติสกุล ประธานชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมกรรมการบริหารชมรม ร่วมประชุมวางแผนงานของชมรม โดยเชิญสื่อมวลชนร่วมรับฟัง และเก็บภาพบรรยากาศงาน ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร