เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมโครงการไหว้ครู คณะวิทยาการจัดการ
ณ ห้องประชุมชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร