เมื่อวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2558 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  ร่วมโครงการทำกระทงอย่างไทย ด้วยใบตองและวัสดุธรรมชาติ
ณ คณะวิทยาการจัดการและลานหน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร