เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทำบุญและสังสรรค์ปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2559 โดยได้เชิญหลวงพ่อสมบูรณ์ กันตสีโล วัดป่าสมบูรณ์ธรรม และพระภิกษุสงฆ์จำนวน 5 รูป รับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้งในครั้งนี้  และสังสรรค์ปีใหม่อย่างต่อเนื่อง
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป