เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา และเดินแบบผ้าไทย งามอย่างไทย เทิดไท้ราชินี 12 สิงหาคม 2559
ณ อาคารฑีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร