เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ผศ.ดร.เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ “นวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดี (ฺBest Practice) ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ Best practice or innovation ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร