เมื่อวันที่ 29 เมษายน พศ.2559 นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ได้รับคัดเลือกและรางวัล เป็น 10 สุดยอดแผนธุรกิจของประเทศพร้อมรางวัลชมเชย จากทีมที่เข้าแข่งขัน 263 ทีมจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ในโครงการ DTN Business Plan Award 2016 ในหัวข้อ “Start From Thailand ,Expands to ASEAN,Goes Global ”
จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์