เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (ทีม Comm’Arts KPRU) ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดละครเวที โครงการ Act outloud u report ระดับประเทศ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต โดยมี ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี เป็นอาจารย์ผู้ฝึกซ้อมและควบคุมทีม เครดิตภาพ: U-Report Thailand และ ศุภโชคชัย นันทศรี