เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมแข่งขันการจัดดอกไม้  “อีสาน Flower ชิคชิค” ณ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี อาจารย์ประพล จิตคติ เป็นผู้ควบคุมทีม จากการแข่งขันนักศึกษาโปรแกรมวิชาท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ซึ่่งมีสมาชิกดังนี้

  • นาย ปฏิภาณ สุทธิพรม
  • นาย อทิตย์ ทองทา
  • นางสาว วาสนา ตาลเสี้ยน