เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมแข่งขันการทำอาหาร “Fusion Food เมนูของคนชิคชิค” ณ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี อาจารย์ประพล จิตคติ เป็นผู้ควบคุมทีม จากการแข่งขันนักศึกษาโปรแกรมวิชาท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันทำอาหาร ซึ่่งมีสมาชิกดังนี้

  • นาย เฉลิมศักดิ์ ห้วยหงษ์ทอง
  • นางสาว อภิชญา แสนศรี
  • นางสาว ศิรภัสสร ณ ลำปาง