เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและ การโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำทีม โดยนายเฉลิมศักดิ์ ห้วยหงษ์ทอง (หัวหน้าทีม) นางสาวจิตราพร ทับทิมพันธ์ นางสาวเพ็ญประภา เพียรธัญญากร และนางสาววริศรา คำสา ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันการประกอบอาหารและจัดสำรับอาหารพื้นถิ่น ใน งานการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับชาติ โดยมี อาจารย์ประพล จิตคติ เป็นผู้ควบคุมทีมแข่งขันในครั้งนี้ ณ ศูนย์การค้า มาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์