เมื่อวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2562 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด​ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับรางวัลชมเชย​จากการประกวดโมเดลธุรกิจสินค้าชุมชนออนไลน์ (DBD E-Commerce Pitching Contest) ระดับอุดมศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2562 จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ​ ณ โรงแรมเจ้าพยาปาร์ค กรุงเทพฯ