ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับรางวัลจากการประกวดโจทย์ ท้าประลอง Idea WoW ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 “กิจกรรม ประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ภายใต้โจทย์ “Idea WoW ธุรกิจสุด Chic พิชิตสิ่งแวดล้อม” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 2 รางวัล ดังนี้
🥇 ทีมหูหิ้วแก้วไม้ไผ่ นายจักกริช รัสมี โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
🥈 ทีมปุ๋ยขยะ นางสาวนาตาลี แก้ววิชิต โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 3