ขอแสดงความยินดีกับ…ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโจทย์ ท้าประลอง Idea WoW ประจำเดือนกันยายน 2562 “กิจกรรม ประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ภายใต้โจทย์ “Idea WoW นวัตกรรมใหม่ พัฒนาอาชีพให้ยั่งยืน พลิกฟื้นเศรษฐกิจชุมชน” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 4 รางวัล ดังนี้
🔸 ทีม MVP นายวัชระพล กลิ่นจันทร์กลั่น โปรแกรมวิชาการตลาด ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
🔸 ทีม The Next Krayasart  นายจักกริช รัสมี โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 3