ขอแสดงความยินดี 🎉 กับทีม MVP นายวัชระพล กลิ่นจันทร์กลั่น นักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ 🇹🇭 จากกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up 🚀 ประจำเดือน กันยายน 2562 ในโจทย์ “ประกวด Idea WoW นวัตกรรมใหม่ พัฒนาอาชีพให้ยั่งยืน พลิกฟื้นเศรษฐกิจชุมชน”
————————————————————————————————
ผลงาน>>> https://www.facebook.com/first.show/videos/10215363846029535/