ขอแสดงความยินดีกับ นายมนัสวี อภิวัฒน์ นักศึกษาโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลขวัญใจชาวราชภัฏลอยกระทง จากการประกวดเทพบุตรราชภัฏลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2563 ณ บริเวณหน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร