ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธีรารัตน์ อาบทอง นักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 จากการประกวดเทพธิดาราชภัฏลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2563 ณ บริเวณหน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร