ขอแสดงความยินดีกับสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการประกวดกระทงใบตอง-ดอกไม้ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ บริเวณหน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร