ขอแสดงความยินดีกับ…ชมรมเชียร์ลีดดิ้ง (DIVINE TEAM) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้งระหว่างคณะ ประจำปี 2563 ณ โรงยิมส์ 3 อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร