ขอแสดงความยินดีกับ…นางสาวชลธิชา คำเด่น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ได้รับรางวัล The best of Cheerleader จากการแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้งระหว่างคณะ ประจำปี 2563 ณ โรงยิมส์ 3 อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร