ขอแสดงความยินดีกับทีม MVP นักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up การประกวดสุดยอด Idea สร้างสรรค์ ระดับประเทศ ในโจทย์ “Creative Idea จากธุรกิจครอบครัว สานต่อเป็นเจ้าสัววัยเยาว์”