วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 นักศึกษาโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว/การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับชาติ ครั้งที่ 4 ในกิจกรรมการแข่งขันประเภทผสมเครื่องดื่มประกอบลีลาประเภทเยาวชนระดับอุดมศึกษาหรืออาชีวศึกษา ภายใต้แนวคิด ”เสน่ห์ท้องถิ่น…ฟินไม่รู้จบ” ภายใต้ความร่วมมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน และผู้สนับสนุน ซึ่งจากการแข่งขันนักศึกษาโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว/การท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ1” “รองชนะเลิศอันดับ2” และ “รางวัลพิเศษ” รวมทั้งหมด 3 รางวัล ณ Maket Village HUA HIN จังหวัดประจวบคีรีขันธ์