เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 -17.00 น. คณะกรรมการศิษย์เก่าร่วมกับคณาจารย์ และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
ดำเนินการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ….สมาธิ เข็มทิศสู่ปัญญา และธรรมะในการใช้ชีวิต โดยคุณพีระวัฒน์ อริยทรัพย์กมล (ซุปเปอร์ริชชี่)
ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน ร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้