เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 07.00 -12.00 น. คณะกรรมการศิษย์เก่าร่วมกับคณาจารย์ และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
ดำเนินการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา  ณ บริเวณลานจอดรถหน้าตึกคณะ และห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 600 คน ร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง และทำบุญคณะ พร้อมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาแด่พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร