เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 11.00 – 13.00 น. ชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมครบรอบ 30 ปี คณะวิทยาการจัดการ
เพื่อย้อนรำลึกความหลัง พบปะสังสรรค์กับคณาจารย์ และรับประทานอาหารร่วมกัน ณ ห้องภัตราคาร ชั้น 1  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
นอกจากนี้ เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ยังมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง สร้างเสน่ห์ เพิ่มพลังชีวิตด้วยบุคลิกภาพ โดยวิทยากรอาจารย์ ดร.ชิสากัญญ์ ปภาพันธ์เกียรติ (ดร.ลูกโป่ง ตีสิบ)
และ ดร.ตรัยคุณ รอตเกษม ให้แก่คณาจารย์ ผู้สนใจ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ได้ร่วมฟัง  ณ  ห้องประชุม  ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งบรรยากาศในงานมีผู้คนให้ความสนใจอย่างคับคั่ง