เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อต้อนรับปีใหม่ 2560
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 และบริเวณหน้าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร