เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 15.30 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับนายสุวัฒน์ ตรีบุพชาติสกุล ประธานชมรมศิษย์เก่าฯ และคณะกรรมการศิษย์เก่าฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 5 เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการจัดบรรยายพิเศษ
เรื่อง “สมาธิเข็มทิศสู่ปัญญาและธรรมะในการใช้ชีวิต” โดย คุณพีระวัฒน์  อริยทรัพย์กมล(ซุปเปอร์ริชชี่) และผ้าป่าเพื่อการศึกษา
ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร