เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 นักศึกษาชุมนุมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรางวัลชนะเลิศจากการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCEPCIST จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2559
รุ่นอายุระหว่าง 14-22 ปี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการแข่งขัน KPRU Cheerleading Championship 2016   และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการการแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ภาคเหนือตอนล่าง
ซึ่งรางวัลดังกล่าวนักศึกษาชุมนุมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้มอบให้แก่คณะวิทยาการจัดการ เพื่อเป็นเกียรติสืบไป