เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 ทีม perfect skill ชุมนุมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 (รอบชิงชนะเลิศ) ภาคเหนือตอนล่าง
ณ K-Night Market กำแพงเพชร