เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 นักศึกษาชุมนุมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 (รอบภาคเหนือตอนล่าง) ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือก 3 ทีมสุดท้ายของการแข่งขันในวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และจะแข่งขันรอบชิงชนะเลิศอีกครั้ง ในวันที่14 มีนาคม 2559 นี้