เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมประกวดการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ ครั้งที่ 6 ในชุดการแสดง  Perfect Skill To Be Number 1 Dancercise ซึ่งได้ที่การแสดง
ณ หน้าหอประชุมฑีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร