เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น.-12.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรมพิเศษ เรื่อง รู้คิด รู้ทำ ชักนำสู่ความสำเร็จ ภายใต้ กิจกรรม “ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ” โดยมี แม็ค AF 6 (วีรคณิศร์ กานต์วัฒนกุล ศิลปิน ดารา และนักแสดงช่อง 7 )
มีร่วมบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ฯ ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ