วันที่ 29 มกราคม 2559 สาขาวิชาการตลาดจัดโครงการ อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการขาย สำหรับนักศึกษา และกลุ่มโอทอป วิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีมีบรรยากาศที่สนุกสนานและได้การฝึกพูดจริง โดยมีกลุ่มOTOP วิสาหกิจชุมชน SMEs เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อ.เมือง สมุนไพรพญาไพร เพชรพลอยเจม กลุ่มกระทงจากเปลือกข้าวโพดบ้านลานดอกไม้ตก น้ำส้มตำ lapaya ราชาเฉาก๊วย น้ำสมุนไพรจากว่านหางจรเข้ น้ำสมุรไพรใบม่อน พวงกุญแจจากหญ้าแฝก ที่มาร่วมงานครับ