เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด และโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ร่วมฟังบรรยายพิเศษ “การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาดในยุค 4G” โดยวิทยากร คุณนทษร สุขสารอมรกุล ผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ บริษัท KNC TRAINING CENTER เพื่อเรียนรู้การดูแลตนเอง พัฒนา และเตรียมความพร้อมบุคลิกภาพ สู่การทำงานในอนาคต ณ ห้องเรียน 11301 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร