เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับเหล่ากาชาดไทย จังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลน หรือต้องการเลือด  ณ ห้องประชุม ชั้น1 และห้องภัตตาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รวมไปถึงประชาชนทั่วไป ซึ่งถือเป็นหนึ่งหยดเลือดที่ช่วยสานต่อชีวิตจากผู้ให้สู่ผู้รับต่อไป