เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ และสำนักบริการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมงานแถลงข่าวเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว 3 วิถี (เหนือ กลาง อีสาน) เพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ซึ่งถือเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น ณ ฝายท่ากระดาน ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร