เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น.- 12.00 น. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการร่วมพิธีเปิดกิจกรรมตามรอยวัฒนธรรมตำบลท่าขุนราม โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม เป็นประธานการจัดงาน ในการกล่าวรายงาน และนายอำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีในการกล่าวเปิดงาน นอกจากนี้ในงานยังมีอาหารพื้นบ้านของแต่ละภาค ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคอีสาน ให้ได้ชิม ช้อป และกิจกรรมปั่นจักรยาน และท่องเที่ยวชมวัฒนธรรมหมู่บ้าน 3 วิถี ให้ได้แช๊ะภาพตามพื้นที่ต่างๆ ณ ฝายท่ากระดาน ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร