เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการร่วมเปิดงานชิม ช้อป แช๊ะ ตลาด 3 วิถีท่าขุนราม เพื่อเป็นการเปิดแหล่งท่องเที่ยวให้รู้จักอย่างแพร่หลาย ซึ่งถือเป็นการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดรายได้ในชุมชน ณ ฝายท่ากระดาน ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร