เมื่อวันที่ 31 มีนาคม -1 เมษายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมส่งอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน STARTUP THAILAND LEAGUE 2018 ระดับภูมิภาค เวทีที่สองของปี ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 149 ทีม จาก 23 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ มากว่า 750 คน โดยเป็นทีมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 9 ทีม