เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับโปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิตถวายองค์ราชัน” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 “ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า”  ซึ่งมีนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และประชาชนมาร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม ชั้น 1 และห้องภัตตาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร