เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 09.09 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมพิธีทำบุญ 45 ปี “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยได้ดำเนินการการทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหน่วยงาน ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร