วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ศูนย์พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์สู่ความเป็นเลิศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ บริษัทแฟรช เอ็กซ์เพลส จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ และธุรกิจอีคอมเมิร์ช “โลจิสติกส์แนวใหม่ยุค 4.0” โดยวิทยากร คุณสุรัจ พฤกษ์บุณยไชย General Manager Flash Money และคุณเฟื่องฟ้า ขัดผาบ เจ้าของแบรนด์ Baby Thailand ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา ตึก SAC มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร