วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 04.00 น. บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ร่วมกิจกรรม KPRU Fun Run 2019 วันราชภัฏ เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ระยะ 4.5 กิโลเมตร โดยมีรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กล่าวเปิดงาน ณ บริเวณลานกิจกรรม อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร